Pro pořadatele

Stojí-li něco za to, aby se to vůbec dělalo, pak to stojí také za to, aby se to dělalo pořádně.

Smyslem představení je hezký a kvalitní zážitek, kterému podřizujeme vše. Prostředí koncertu, celkový program, kvalita technického provedení a další.

Podmínky koncertu

 • Vyhýbáme se hraní v restauracích a kavárnách, kde lidé především konzumují a koncert je jen takovým zpestřením.
 • Hrajeme pouze s kvalitním ozvučením obvykle vlastním, ve spolupráci s místní výkonnou částí. Použití jiného zvuku musí být dohodnuto předem.
 • Pro přípravu koncertu potřebujeme nejméně tři hodiny předem přístup na místo koncertu a po celou dobu přípravy naprostý klid.
 • Po skončení koncertu potřebujeme minimálně hodinu na sbalení a naložení naši techniky a nástrojů.
 • Případné spoluúčinkování musí být domluveno předem včetně technického zabezpečení přestaveb, pořadí a časových dispozic všech účinkujících.
 • Případná povolení ke vjezdu či parkování je třeba zajistit předem a informovat nás.
 • Zajistit naprostý klid během produkce včetně vypnutí všech spotřebičů vydávajících jakékoli zvuky.
 • Technické podmínky ke stažení zde.
 • Promo fotky zde.

Finanční podmínky

Veškeré finanční podmínky řešíme individuálně podle konkrétní situace a možností organizátorů některým z těchto způsobů:

 1. Ve vlastní režii. Veškeré náklady na koncert, techniku, cestu, případné ubytování, hradí zastupující spolek. provozovatel objektu dostane paušální dohodnutou částku na své náklady.
 2. Ve spolupráci s provozovatelem objektu. Dle dohodnutého klíče se dělí náklady a přijmy.
 3. V režii pořadatele. Pořadatel uhradí zastupujícímu spolku sjednanou částku nezávisle na výši vybraného vstupného.
 4. Další dohody vyhovující oběma stranám jsou možné.